WebMoney

Wiki

TìmKhế_ước_nợ_của_dịch_vụ_tín_dụng_theo_định_dạnh_Paymer
Текст типового долгового обязательства, регистрируемого в сервисе Paymer при заключении сделки c отсрочкой проведения ... ий посредством алгоритмов и процедур Cервиса Paymer Cистемы WebMoney Transfer (условия и правила ... та посредством алгоритмов и процедур Cервиса Paymer Cистемы WebMoney Transfer может быть разделе ... е, посредством алгоритмов и процедур Cервиса Paymer Cистемы WebMoney Transfer. Форма настоящего ... ательства (ордера) доступна на сайте Сервиса Paymer (www.paymer.ru ) по приведенным ниже номеру и коду. Номе ... о обязательства кредитного сервиса в формате Paymer Использование чека Paymer при взыскании долга Сервис Paymer

30-11-2015 18:14

Nhận_khế_ước_nợ_của_dịch_vụ_tín_dụng_theo_định_dạng_Paymer
Dựa theo Thỏa thuận về sử dụng dịch vụ tín dụ ... a hạn thanh toán bằng tiền WMZ trong dịch vụ Paymer, khế ước nợ cho số tiền đã kí kết sẽ tự động ... ý vô điều kiện. Khế ước này sẽ có dạng check Paymer theo kiểu Obligation, trong đó ghi rõ mệnh g ... cho vay có thể nhận khế ước này ở dạng check Paymer cho phần tiền còn nợ lại. Trong trường hợp n ... tin của người nợ sẽ được chuyển vào dịch vụ Paymer. Người cho vay, khi nhận được check về nghĩa ... ận khế ước của người nợ theo định dạng check Paymer bạn cần click mã số thương vụ giao dịch tín ... tin chi tiết về khế ước theo định dạng check Paymer" Để có thể bán khế ước trên Trao đổi kh ... c vào DebtMart". Xem thêm Sử dụng check Paymer để thu hồi nợ Giao dịch tín dụng Văn bản mẫu ... c Trao đổi khế ước DebtMart Trao đổi tín dụng

15-12-2015 15:24

WebMoney_Wiki
Bạn đang ở kho thông tin về hệ thống WebMoney ... g | Ngân hàng | Dịch vụ liên kết tài khoản | Paymer | Dịch vụ trọng tài | Dịch vụ lấy lại quyền ... iện viết hay thay đổi những bài viết tại đây.

17-09-2015 19:55

Giao_dịch_tín_dụng
Hệ thống WebMoney Transfer cung cấp dịch vụ t ... Khi ký kết thương vụ tín dụng trong dịch vụ Paymer, khế ước nợ sẽ tự động được đăng ký vô điều ... ụ. Khế ước này sẽ được cung cấp ở dạng check Paymer theo kiểu Obligation. Khi hoàn thành các điề ... cho vay có thể nhận khế ước này ở dạng check Paymer cho phần tiền còn nợ lại. Trong trường hợp n ... tin của người nợ sẽ được chuyển vào dịch vụ Paymer. Việc nhận và trả tín dụng chỉ được phép thự ... ế ước nợ của dịch vụ tín dụng theo định dạng Paymer Trao đổi tín dụng

15-12-2015 15:33

WM_Keeper_Standard
Nó là cái gì?¶ Là một trong những ứng dụng We ... a số dư Ví; để thêm tiền vào Ví bằng thẻ WM (Paymer check); để chuyển tiền WM; để tạo và thanh t ... ney Mini: làm thế nào để nạp tiền vào Ví với Paymer check WebMoney Mini: How to pay for services ... ard Xác nhận giao dịch với WM Keeper Standard

02-10-2015 15:41

Giao_diện_tích_hợp_Web_Merchant
Nội dung:¶ Định nghĩa Merchant Khách hàng Giớ ... iết lập chứa phương thức thanh toán khác như Paymer checks, WM checks, bank cards, mobile paymen ... ; POST 'hoặc' LINK. Số WM-card LMI_PAYMER_PINNUMBERINSIDE Không Merchant có thể hiện t ... thức thanh toán cho WM-card (thẻ cào) và Séc Paymer. Nó cho phép gợi ý khách hàng dùng số WM-car ... h toán được bỏ qua. Email của khách hàng LMI_PAYMER_EMAIL Không Nếu Merchant biết địa chỉ email ... hải nhập lại khi thanh toán với WM-note, séc Paymer hoặc WM-card. Số WebMoney Check LMI_WMCHECK_ ... M-card của họ và truyền nó trong tham số LMI_PAYMER_PINNUMBERINSIDE nếu có một mục riêng cho phư ... _4 Keeper Mobile authtype_5 E-num authtype_6 Paymer check (chúng tôi khuyên bạn nên nhắc nhở khách hàng về số check Paymer của họ và truyền nó trong tham số LMI_PAYMER_PINNUMBERINSIDE nếu có một mục riêng cho phương thức thanh toán ...

24-02-2017 20:00

Các_phương_thức_thanh_toán_không_cần_đăng_ký_tài_khoản_trên_hệ_thống
Người dùng WebMoney có thêm một số lựa chọn c ... (về mặt địa lý hoặc chức năng). Sử dụng thẻ Paymer WMR hoặc WMR checks, ở Nga Thông qua thư tín Nga, tại Nga Sử dụng thẻ Paymer WMZ hoặc WMZ checks, tại hơn 10 nước thuộc khối SNG cũ và trên toàn thế giới Sử dụng thẻ Paymer WMU hoặc WMU checks, tại Ukraine Thông qua c ... ông cần đăng ký¶ 2.1 Sử dụng thanh toán bằng Paymer (WM cards và WMnotes về cơ bản là 1 loại thẻ Paymer check) khá đơn giản. Bạn cần nhập các thông ... khoản chính là số điện thoại của bạn, như là Paymer check, hoặc sử dụng cho việc mua hàng khác. ... ference page trên hệ thống WebMoney Transfer.

05-09-2014 18:07

You can add page «Paymer» for project «WebMoney Wiki».

NB: For creating pages you should be authenticated, have passport not less than personal and bussiness level greater than 10.